TKP HEADLINE

“ดินแดนแห่งรัก อาณาจักรแห่งการพักผ่อน” เดอะ เวโรน่า แอน ทับลาน


 เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน (Verona at Tublan) ตั้งอยู่ในอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นแหล่งช้อปปิ้ง จุดพักรถและพักผ่อน่ของจังหวัดปราจีนบุรี โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรน่า แห่งแคว้นเวเนตโต้ ประเทศอิตาลี ต้นกำเนิดนวนิยาย โรมิโอ&จูเลียต อันเลื่องชื่อของโลก จึงก่อกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทย กับ เดอะเวโรน่าแอททับลาน ท่ามกลางบรรยากาศขุนเขา ที่มีอากาศ บริสุทธิ์อันดับ 7 ของโลก อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทับลาน

 


อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นอุทยานแห่งชาติในภาคอีสานและภาคตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีป่าลานซึ่งหาดูได้ยากที่มีเฉพาะบางท้องที่เท่านั้น มีต้นลานขึ้นตามธรรมชาติ เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธารต่าง ๆ และมีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น หุบผา หน้าผา น้ำตก นับว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับสองของประเทศไทย รองจาก อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ่านต่อ

อัตลักษณ์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น "ทับลาน เลื่องลือ ฝีมือจักสานใบลานทอง"


 “ทับลาน” หมู่บ้านหนึ่งของตำบลบุพราหมณ์ ที่ตั้งอยู่ของจังหวัดปราจีนบุรี และด้วยความที่มีต้นลานขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านในพื้นที่ ริเริ่มนำเอาต้นลานมาปฏิรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกเครื่องจักสาน เพื่อก่อให้เกิดเป็นรายได้เข้ามาเกื้อกูลชุมชม อ่านต่อ

การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบอินทรีย์ ชุมชนบ้านคลองหอทอง ตำบลบางเตย

 


มชนบ้านคลองหอทอง ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นชุมชนขนาดกลาง ด้วยปัญหาราคาข้าวขาว ราคาตกต่ำ เกษตรกรในชุมชนบ้านคลองหอทอง จำหันมาปลูกข้าวเศรษฐกิจที่มีราคาสูงในท้องตลาด คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ อ่านต่อ

ปลาน้ำจืดดี “ต้อง” ปลาน้ำจืดบางเตย 

อาชีพเลี้ยงปลาในตำบลบางเตย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่ง ในการทำมาหากิน ให้กับผู้ที่มีอาชีพด้านการเกษตร เพราะสามารถจะสร้างรายได้เป็นอย่างดี คนในชุมชนยังมีการแปรรูปปลาที่หลากหลายและส่งออกสู่ท้องตลาดได้มาก อ่านต่อ

“ตะกร้าพลาสติก”ของดีบางขาม

 


การสานตะกร้าพลาสติก ได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติเท่าที่จะหาได้ใกล้ตัวทำให้เกิดประโยชน์ เช่น ไม้ไผ่ หวาย เป็นต้น ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่แถบนี้มาสานเป็นสิ่งของเครื่องใช้สำหรับใช้สอยในชีวิตประจำวัน อ่านต่อ

เลี้ยงกุ้งขาว อาชีพดี๊ดีตำบลบางขาม

 


เลี้ยงกุ้ง เป็นอาชีพที่เป็นที่นิยมมากในตำบลบางขาม โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งขาว มีผู้ที่ทำอาชีพนี้หลายคนในตำบลบางขาม จนเกิดแพปลา แพกุ้งขึ้น เพื่อเป็นคัดหรือการเลือกเพื่อการขาย ถือเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางขาม อ่านต่อ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand