TKP HEADLINE

ตระกร้าสาน งานเส้นกระดาษ

 ตระกร้าสาน งานเส้นกระดาษ


                  
            ประชาชนในตำบลบ่อทอง ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทำนา ทำสวน เมื่อว่างเว้นจากการทำนา ก็จะมีเวลาว่าง จึงรวมตัวกันหาทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้โดยมี บริษัทไทยเคนเปปเปอร์ เป็นผู้สนับสนุนวัสดุจากการสนับสนุนเส้นกระดาษของบริษัทไทยเคนเปเปอร์ นำมาให้ชุมชนได้สาน ซึ่งงานสานนั้นถือได้ว่า เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเส้นกระดาษที่ได้รับการสนับสนุนมานั้นชาวบ้านนำมาถักทอจากฝีมือและภูมิปัญญา ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายหลายรูปแบบ อาทิ ตระกร้า กระเป๋าสะพาย ซึ่งล้วนแล้วแต่คือภูมิปัญญา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แควพระปรง

 แควพระปรง


ชุมชนชาวตำบลบ่อทองเป็นสังคมชนบทที่มีมานาน มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งด้านการเกษตร ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี แควพระสทึง แควพระปรง ซึ่งไหลมาจากอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไหลมาบรรจบกับแควพระสทึง ซึ่งเป็นแควที่ไหลมาจากเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผ่าน อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว มาบรรจบกันที่บ้านปากน้ำ ตำบลบ่อทอง และไหลผ่านหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน ของตำบลบ่อทอง ยังให้ความอุดมสมบูรณ์ แก่เกษตรกรรมซึ่งทำนาปรังได้ถึงปีละ 3 ครั้ง อ่านต่อ
พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง

 พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง ตั้งอยู่ภายในบริเวณ

                        ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติการทำเหมืองแร่ทองคำภายในตัวอาคารนั้นอัดแน่นด้วยประวัติการทำเหมืองทองที่ได้รับการเก็บรักษาในรูปของเอกสารวัตถุโบราณ เครื่องไม้เครื่องมือและเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและเกี่ยวพันกับการทำเหมืองทองทั้งสิ้นโดยในส่วนของอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นการจัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในสมัยก่อน อ่านต่อ


วัดประทุมบูชา

                                  วัดประทุมบูชา

วัดประทุมบูชา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2324 ทำเลที่ตั้งติดแม่น้ำ


ปราจีนบุรี มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้กราบไหว้บูชา และมี


ท้าวเวสสุวรรณ ยืนสูงเด่นสูงเทียบข้างพระอุโบสถ กำแพงรอบพระ

อุโบสถเป็นศิลปะภาพนูนบนหินทรายเป็นรูปพุทธประวัติ และวัฒนธรรมประเพณีของไทยสมัยโบราณ อ่านต่อชุมชนบ้านมาบเหียง

 

ชุมชนบ้านมาบเหียง
แหล่งผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ขนาดใหญ่ประจำจังหวัดปราจีนบุรี สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนปีละหลายล้านบาท โดยมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีโรงงานคัดแยกมะม่วงที่ได้มาตรฐาน ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการให้ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ และฐานการเรียนรู้อีกมากมายไว้รอต้อนรับนักท่องเที่่ยวหรือผู้ต้องการศึกษาหาความรู้ มีวิทยากรที่มีประสบการณ์ ระดับประเทศการันตีด้วยรางวัลมากมาย อ่านต่อ

โบราณสถานลายพระหัตถ์

 โบราณสถานลายพระหัตถ์

"โบราณสถานลายพระหัตถ์" ตั้งอยู่ในเขตบ้านโคกขวาง ต.หนองโพรง จ.ปราจีนบุรี ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2524 เชื่อว่าโบราณสถานลายพระหัตถ์ คือซากของเทวาลัยสมัยลพบุรี ซึ่งเป็นโบราณสถานยุคสมัยเดียวกับเมืองศรีมโหสถเมืองอมรเทวี คาดคะเนอายุโบราณสถานลายพระหัตถ์อยู่ราวพุทธศตวรรษที่ 12-13

โบราณสถานลายพระหัตถ์คงเหลือให้เห็นเพียงว่ามีฐานก่อด้วยศิลาแลง สำหรับส่วนอื่น ๆ นั้นปรักหักพังไปหมดแล้ว ในปี พ.ศ. 2451 ตรงกับ ร.ศ. 127 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จทอดพระเนตรโบราณสถานลายพระหัตถ์แห่งนี้ และได้ทรงพระปรมาภิไธย ไว้ที่แท่นหินศิลาแลง ว่าจปร.41/127 (127 คือ ร,ศ. และ 41 คือเป็นปีที่รัชกาลของพระองค์) จากนั้นในปี 2457 มีการสร้างมณฑปขึ้นเพื่อครอบโบราณสถานลายพระหัตถ์ส่วนฐานแห่งนี้ แต่ได้ชำรุดทรุดโทรมลงไป ในปี 2473 จึงได้มีการสร้างมณฑปใหม่ขึ้นมาทดแทนมณฑปเดิม โดยมณฑปหลังใหม่นี้สร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีลวดลายปูนปั้นรูปครุฑ ลายดอกไม้ ฯลฯ ดูสวยงาม อ่านต่อ

ภูมิภูเบศร

 

         ภูมิภูเบศร อุทยานการเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะ จ.ปราจีนบุรี
“ภูมิภูเบศร” อุทยานการเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะ ตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีมาเยือนที่นี่ นักท่องเที่ยวจะได้ชมพิพิธภัณฑ์หมอไทย (หมื่นชำนาญแพทยา) หมอหลวงในรัชกาลที่ 5 อายุกว่า 100 ปี อ่านต่อ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand